User Tools

Site Tools


akce:habr_prijezd

Detaily k příjezdu autem do Habrovan

Příjezd na habrovanskou haciendu je bohužel poněkud komplikovaný a pro neznalého situace skýtá několik záludných míst. Proto zde ještě velmi detailně k postupu, jakým dostat vůz na správné místo.

Situace

Příjezd k nemovitosti Habrovany č.p. 64 lze realizovat dvěma (teoreticky i třemi) rozličnými způsoby, žel žádný není zcela bez komplikací. Pro uvedení do problému vizte situační mapu níže s vyznačením detailního výřezu, který zachycuje “posledních 500 metrů” cesty.

Detail

Detailní výřez zachycuje fotomapu zájmové oblasti s graficky vyznačenými variantami přístupu. Zvýrazněna jsou též všechna kritická místa.

Varianta 1 - parkování přímo na místě

Základní varianta, nejčastěji volená. Vhodná zejména pro ty, kteří budou nocovat a odjíždět až další den dopoledne. Problematický je zde vlastní příjezd a dále fakt, že parkování v zásadě funguje způsobem LIFO (Last In First Out), tj. kdo první přijede, musí odjet poslední, počkat, až odjedou všichni co přijeli po něm. Toto neplatí zcela absolutně, do příjezdu cca 7 aut lze tyto po zahradě rozmisťovat tak, aby mohlo jakékoliv z nich odjet nezávisle na ostatních. Po překročení mezního počtu aut ovšem každé další přijedší vytváří “špunt” a celý problém odjezdu se linearizuje. Pro vlastní příjezd/odjezd lze zvolit následující možnosti.

1. červená trasa (příjezdová)

Opět základní možnost, především pro příjezd. Je popsána i na hlavní stránce. Příjezd je bezpečný, pouze je nutno v samém závěru dát pozor na tzv. “Hrochův roh” - záludnou překážku pojmenovanou po majiteli sousední nemovitosti. Roh předzahrádky pana Hrocha, který je těsně před vjezdem do zájmové nemovitosti, opticky klame a vybízí k “objetí” a následnému najetí do vrat předem. Toto ale v žádném případě nezkoušejte, roh se změrem dolů k vozovce rozšiřuje a je ve skutečnosti mnohem 'ostřejší' než vypadá. Navíc na úpatí rohu jsou panem Hrochem nainstalovány nepříjemné doplňky jejichž smyslem je maximalizovat případné poškození vozidla při objížděcím manévru (železné trubky zatlučené 10 cm nad zem apod.).

Jediným správným postupem je tedy kritický roh přejet a nesnažit se do vrat najet předem, nýbrž tam nacouvat. Šikovní řidiči s kratšími vozy se mohou zkusit otočit a najet do vrat předem, ale až v prostoru před naší nemovitostí (je stísněný).

Couváním za vraty je třeba překonat asi 20m příjezd do kopce na dvůr, což může být vzhledem k značné stísněnosti a orientaci do zatáčky problém především pro řidiče ženského pohlaví.

2. modrá trasa (odjezdová)

Touto trasou se vyhnete objíždění hrochova rohu a tedy především couvání. Bohužel v jejím samém závěru překonává brodem místní vodoteč. Průjezd brodem není zcela bez rizika poškození spodní části vozu, zvláště pro delší a níže položená auta. Samotná voda není problém, potůček je to pouze malý.

Většinou se tato trasa volí spíše pro odjezd, po přechozím detailním průzkumu a zhodnocení schopnosti vozidla brodem bez úhony projet. Příjezd je možný také, v tomto případě je nutné na křižovatce na návsi jet pokud možno rovně tj. ani doleva na Olšany ani doprava na Nemojany, ale mezi tyto dva směry, na obslužnou komunikaci, kolem požárního jezírka a dále rovně vzhůru až k brodu.

3. černá trasa (offroadová)

Hodně alternativní příjezd pro odvážné. Přijíždí se po lesní cestě mimo obce, ze zadu. Příjezd zvládne většina vozidel, jsou-li dobře vedeny. Pozor je třeba dávat při opouštění asfaltové státní silnice, kdy je na přechodu na příjezdovou nezpevněnou cestu hrana, na které vám může zůstat auto “viset”. S opatrností lze zvládnout. Odjezd touto trasou je možný skutečně zřejmě pouze pro majitele terenních vozů.

Pokud chcete přijet tudy, vyjeďte z obce a jeďte se otočit asi půl kilometru směrem k lomu. Při návratu do Habrovan odbočit doleva (ještě v lese, před obcí, místo akce vidíte pod sebou). Překonat hranu a sjet k zadnímu vjezdu na dvůr.

Varianta 2 - parkování v obci

Záložní řešení vhodné především pro ty, kteří budou odjíždět ještě v noci, případně brzo ráno a nechtějí riskovat, že je někdo “zašpuntuje”. Dále možnost pro méně odvážné jedince, kteří neumí couvat a bojí se jet přes brod.

Je možno zaparkovat na některém místě v obci, ještě před nájezdem do stísněných přístupových komunikací. Vhodná místa jsou na detailní mapce označena žlutě. Z místa parkování pak dojít pěšky.

akce/habr_prijezd.txt · Last modified: 2019/03/02 11:39 by 127.0.0.1